Monday, May 31, 2010

Persatuan Bakas Ahli Majlis Selangor

Ia merupakan satu platform tidak rasmi kepada bekas Ahli-ahli Majlis untuk terus menyumbang pengalaman kepada pentadbir kerajaan tempatan dalam negeri Selangor.